FANDOM


Rys. 103

Rys. 103

Usunąć wodę lub inne zanieczyszczenia z filtru paliwa nie rzadziej niż co 125 mth. W przypadku braku separatora wody w układzie czynność tę wykonywać co 10 mth.

W celu usunięcia wody i innych zanieczyszczeń otworzyć kurek 2 (rys. 103) i nacisnąć dźwignię pompy zasilającej 6. Po usunięciu wody i zanieczyszczeń zamknąć kurek 2.

Wkład filtru paliwa wymieniać co 250 mth:

 • zamknąć kranikiem 4 (rys. 101) dopływ paliwa do filtru.
 • oczyścić z zewnątrz zespół filtru,
 • odkręcić kurek 2 i spuścić paliwo z puszki filtru,
 • Rys. 101

  Rys. 101

  wykręcić śrubę 1,
 • odłączyć wkład filtru 4 i osadnik 3 od głowicy 5,
 • sprawdzić stan uszczelnienia i dokładnie oczyścić osadnik,
 • zamontować nowy wkład filtru oraz oczyszczony osadnik do głowicy, dokręcić je śrubą 1 i wkręcić kurek 2,
 • odpowietrzyć układ paliwowy.