FANDOM


Rys. 101

Jeżeli odpowietrzenie układu rozwiązuje problem tymczasowo i następują ponownie te same objawy, należy dokładnie sprawdzić szczelność połączeń. Poluzowane połączenia, uszkodzone uszczelki lub przewody są powodem zapowietrzenia układu. Ograniczony przepływ paliwa przez zanieczyszczony filtr paliwa od zbiornika poprzez separator wody do filtru mogą być również powodem zapowietrzenia układu paliwowego.

Jeżeli układ paliwowy zostanie zapowietrzony z powodu: obsługi układu, przecieków paliwa, wyczerpania paliwa ze zbiornika, dłuższego nieeksploatowania ciągnika, należy układ odpowietrzyć w następujący sposób:

Rys. 103


 • poluzować śrubę odpowietrzającą 3 (rys. 101) na głowicy separatora wody,
 • naciskać dźwignię pompy zasilającej 6 (rys. 103), aż zacznie wypływać paliwo bez pęcherzyków powietrza i dokręcić śrubę odpowietrzającą,
 • poluzować łącznik przewodu wylotowego 7 (rys. 103) na filtrze paliwa,
 • naciskać dźwignię pompy zasilającej, aż zacznie wypływać paliwo bez pęcherzyków powietrza i dokręcić łącznik,
 • poluzować dolną śrubę odpowietrzającą 2 (rys. 104) na pompie wtryskowej i naciskać dźwignię pompy zasilającej, aż zacznie wypływać paliwo bez pęcherzyków powietrza i dokręcić śrubę,
 • poluzować górną śrubę odpowietrzającą 1 (rys. 104) na pompie wtryskowej i naciskać dźwignię pompy zasilającej, aż zacznie wypływać paliwo bez pęcherzyków powietrza i dokręcić śrubę,
Rys. 104
 • odkręcić nakrętkę 2 (rys. 105) i odłączyć przewód (przy świecy płomieniowej na kolektorze ssącym 3) zasilający paliwem świecę płomieniową 1. Naciskać dźwignię pompy zasilającej, dopóki przewodem nie wydostanie się paliwo nie zawierające pęcherzyków powietrza, a następnie ponownie dokręcić nakrętkę przewodu 2,
 • poluzować nakrętki przewodów wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczach cylindrów: pierwszego i czwartego 3 (rys. 104),
 • wcisnąć pedał sterowania dawką paliwa (na pełną dawkę), wcisnąć gałkę wyłącznika dawki paliwa, a następnie włączyć rozrusznik i obracać wałem korbowym do czasu aż powietrze zostanie wypchnięte z przewodów,
 • dokręcić nakrętki przewodów wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczach.
  Rys. 105


Uwaga: dźwignią pompy paliwa zasilającej należy operować w pełnym zakresie ruchu dźwigni, aby jej działanie było właściwe. Jeżeli podczas ruchu dźwignią pompa nie podaje paliwa, a dźwignia nie stawia oporu, należy (używając rozrusznika) obrócić wał korbowy, aby krzywka napędu pompy nie znajdowała się na wzniosie.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.